Symbol (CFDs)
Last
Prev.
High
Low
Chg.
Chg. %
Time
164.34
165.65
167.42
164.09
-1.74
-1.05%
15:59:59 | NASDAQ
6.903
7.070
7.274
6.881
-0.110
-1.57%
12:29:58 | Xetra
98.680
100.400
100.940
98.620
-1.420
-1.42%
12:30:01 | Xetra