Symbol (CFDs)
Last
Prev.
High
Low
Chg.
Chg. %
Time
202.32
199.91
202.57
198.81
+3.96
+2.00%
22/07 | NASDAQ
6.200
6.221
6.266
6.152
-0.014
-0.23%
22/07 | Xetra
111.240
112.000
112.480
110.960
-0.760
-0.68%
11:30:01 | Xetra